Public companies website

Origa Care AB (publ)

Origa Care AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger 13 vårdfastigheter i Finland. Fastigheterna är fullt uthyrda och 80 % av hyresintäkterna kommer från marknadsledande vårdbolag som Esperi Care, Attendo och Mehiläinen. Bolaget delar årligen ut cirka 0,8 EUR per aktie.

Om bolaget

Origa Care AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan den 25 oktober 2018 äger 13 vårdfastigheter i Finland via dotterbolag. Fastigheterna är belägna i tillväxtregioner, majoriteten återfinns i södra Finland. Fastigheterna är moderna, de är uppförda mellan år 2015 och 2017. Totalt består fastigheterna av 14 345 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheterna är fullt uthyrda och 80% av hyresintäkterna kommer från marknadsledande vårdbolag som Esperi Care, Attendo och Mehiläinen. Vid tidpunkten för förvärvet var den viktade genomsnittliga hyrestiden 11,4 år.

Bolagets VD är John Malmström. 

Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities AS.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning för fastighetsbolag och är idag drygt 15 anställda. Pareto Business Managements organisation omfattar funktioner för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och bolagsledning.

Styrelse

Origas styrelse består idag av styrelsens ordförande Klemens Ganslandt samt styrelseledamöterna Josephine Björkman och Stefan De Geer.

Revisor

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Bolaget och koncernstrukturen

Senaste nyheter

Äldre nyheter

Aktieägarbrev

2024-04-25

Aktieägarbrev

2024-03-11

Aktieägarbrev

2023-12-11

Aktieägarbrev

2023-09-07

Aktieägarbrev

2023-06-08

Aktieägarbrev

2023-04-27

Aktieägarbrev

2023-03-24

Aktieägarbrev

2022-12-09

Aktieägarbrev

2022-05-23

Aktieägarbrev

2022-04-13

Aktieägarbrev

2022-03-10

Aktieägarbrev

2021-11-29

Aktieägarbrev

2021-09-02

Aktieägarbrev

2021-04-08

Aktieägarbrev

2021-03-04

Aktieägarbrev

2020-11-27

Aktieägarbrev

2020-09-30

Aktieägarbrev

2020-08-31

Aktieägarbrev

2020-04-03

Aktieägarbrev

2020-03-25

Aktieägarbrev

2020-03-06

Aktieägarbrev

Rapporter

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Origa Care AB (publ)
Org. nr 559170-6030
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

John Malmström, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 5384
E-post: John.Malmstrom@paretosec.com