Public companies website

Korsängen Fastighets AB

Korsängen Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheten Sågen 4 i Västerås och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Fastigheten är fullt uthyrd till ABB AB. 

Om bolaget

Korsängen Fastighets AB äger sedan september 2019 kontorsfastigheten Sågen 4 i Västerås, strategiskt belägen nära Västerås Centralstation. Fastigheten är fullt uthyrd till ABB AB sedan december 2018 då den stod klar efter en totalrenovering anpassad efter ABB:s behov. Vid tillträdet uppgick kvarvarande hyrestid till 9,3 år. 

Bolagets VD är Johan Åskogh.

Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities AS.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning för fastighetsbolag och är idag drygt 15 anställda. Pareto Business Managements organisation omfattar funktioner för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och bolagsledning.

Styrelse

Ulf J Johansson (ordförande), Jens Mattsson (ledamot) och Jan Thörnell (ledamot).

Revisor

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Bolaget och koncernstrukturen

 

Senaste nyheter

Äldre nyheter

Aktieägarbrev

2024-05-20

Aktieägarbrev

2024-04-25

Aktieägarbrev

2024-03-21

Aktieägarbrev

2023-09-12

Aktieägarbrev

2023-04-25

Aktieägarbrev

2023-03-21

Aktieägarbrev

2022-09-02

Aktieägarbrev

2022-04-26

Aktieägarbrev

2022-03-21

Aktieägarbrev

2021-09-01

Aktieägarbrev

2021-04-16

Aktieägarbrev

2021-03-03

Aktieägarbrev

2020-08-28

Aktieägarbrev

2020-03-27

Aktieägarbrev 27.03.2020

Rapporter

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Korsängen Fastighets AB
Org. nr 559130-4398
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Johan Åskogh, IR-kontakt
Tel: +46 (0)8 402 5381
E-post: Johan.Askogh@paretosec.com