Public companies website

One Publicus Fastighets AB

One Publicus Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter med hög kvalitet för vård, omsorg, samhällsservice och utbildning. Bolaget äger 3 förvaltningsfastigheter, Lagern 4 i Solna, Stockholm, Draken 15 i Malmö och Henån 1:411, Orust, genom dotterbolag. Bolaget planerar att fortsätta växa genom förvärv av utvalda fastigheter.

Om bolaget

Fastigheterna omfattar cirka 11 898 kvadratmeter uthyrningsbar area. Bolagets uthyrningsgrad är 100 % (Avser både area och ekonomisk uthyrningsgrad). Fastigheternas huvudsakliga hyresgäster är Solna Stad, Malmö Stad och Orust kommun. Totalt kommer cirka 96 % av bolagets hyresintäkter från offentligt finansierad verksamhet. Verksamheterna i fastigheterna omfattar grundskola, vårdboende, folktandvård, vårdcentral, LSS-boenden, bank och service. Byggnaderna är genomgående moderna och uthyrda med långa hyresavtal till starka hyresgäster.

Bolagets verkställande direktör är Ulf Attebrant. 

Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities AS.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning för fastighetsbolag och är idag drygt 20 anställda. Pareto Business Managements organisation omfattar funktioner för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och bolagsledning.

Styrelse

Peter Bredelius (ordförande), Josephine Björkman (ledamot), Clara de Château (ledamot), Gunnar Isaksson (ledamot) och Ingvar Vigstrand (ledamot).

Revisor

Bolagets revisor är Ernst & Young AB med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.

Bolaget och koncernstrukturen

Kontakt

One Publicus Fastighets AB
Org. nr 559083-3934
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Anna Karnöskog, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 5391
E-post: Anna.Karnoskog@paretosec.com