Public companies website

Borglanda Fastighets AB

Borglanda Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheten Sörred 8:8 i Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd till Volvo Personvagnar Aktiebolag och Borglanda Fastighets AB delar årligen ut cirka 7,25 kr per aktie.

Om bolaget

Borglanda Fastighets AB äger sedan december 2019 fastigheten Sörred 8:8 på Huggåsvägen 12, vid huvudentrén till Volvos fabriksområde i Torslanda, Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd till Volvo Personvagnar Aktiebolag sedan juni 2018 med ett 15-årigt hyresavtal. Byggnaden omfattar totalt 11 409 m2 (LOA) och är speciellt designad och uppförd för hyresgästen under 2018. Totalt omfattar fastigheten 6 949 m2 kontor och showroom, 4 460 m2 leveransservicehall och lager, 4 066 m2 parkeringsgarage och 31 120 m2 markparkering. 

Bolagets VD är Anna Karnöskog.

Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities AS.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning för fastighetsbolag och är idag drygt 15 anställda. Pareto Business Managements organisation omfattar funktioner för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och bolagsledning.

Styrelse

Mikael Näslund (ordförande), Ingvar Vigstrand (ledamot) och Robin Paterson (ledamot).

Revisor

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Bolaget och koncernstrukturen

Senaste nyheter

Äldre nyheter

Aktieägarbrev

2023-03-24

Aktieägarbrev

2022-04-28

Aktieägarbrev

2022-03-25

Aktieägarbrev

2021-04-27

Aktieägarbrev

2021-03-18

Aktieägarbrev

2020-11-03

Aktieägarbrev

2020-10-09

Aktieägarbrev

2020-07-21

Aktieägarbrev

2020-05-20

Aktieägarbrev

2020-04-08

Aktieägarbrev

Rapporter

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Borglanda Fastighets AB
Org. nr 559219-3147
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Anna Karnöskog, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 5391
E-post: Anna.Karnoskog@paretosec.com