February 1 2023

Söderberg & Partners acquires the online broker Aktieinvest

Söderberg & Partners has acquired Aktieinvest from Pareto Securities AB. Read the press release from Söderberg & Partners in Swedish here.

Press release in Swedish

Pressmeddelande 2023-02-01                                            

Söderberg & Partners förvärvar nätmäklaren Aktieinvest

  • Kompletterar och breddar bolagets erbjudande inom privat sparande.
  • Strategiskt viktigt förvärv för sparplattformen Levlers fortsatta satsning. 

Söderberg & Partners har förvärvat Aktieinvest av Pareto Securities AB. Aktieinvest erbjuder en plattform för privatpersoner att spara i aktier, fonder, och ETF:er, och hjälper även företag med bland annat noteringsprocesser, emissioner och administration av aktiebaserade incitamentsprogram.

Affären innebär en breddning av Söderberg & Partners erbjudande inom privat sparande och blir ett värdefullt komplement till flera av Söderberg & Partners dotterbolag - däribland sparplattformen Levler och konsultfirman Novare Pay Consulting, som är experter på ersättningsfrågor och incitamentsprogram.

- Det här är ett viktigt förvärv för oss av flera anledningar. Aktieinvest är ett väldigt robust bolag med tjänster och produkter som kompletterar vårt befintliga erbjudande väl. De sitter även på både system och kompetens som kommer att gynna flera av våra bolag och projekt, säger Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef för Söderberg & Partners. 

Aktieinvest ser själva stora fördelar i att bli en del av Söderberg & Partners.

- I Söderberg & Partners får vi en ägare med stort fokus inom privat sparande där Aktieinvest kan bidra med mångårig erfarenhet och unika tjänster. I vår företagsaffär ser vi möjligheter till ett fördjupat samarbete och flera synergier i produkt- och tjänsteutvecklingen framåt. Vi är mycket glada att vi tillsammans med nya ägare kommer kunna erbjuda ett breddat utbud av produkter och tjänster inom hela vår verksamhet och därmed kunna addera ytterligare värde till våra privat- och företagskunder, säger Dan Johnson, vd för Aktieinvest.

Viktig pusselbit i Levlers aktiesatsning

För sparplattformen Levler innebär förvärvet av Aktieinvest en strategiskt viktig del i bolagets satsning på aktiehandel.

- Vi arbetar för fullt med att utveckla och lansera aktiehandel på Levler som ska sänka trösklarna och göra det enklare för fler att spara även i aktier. En viktig del i att göra sparande enkelt är möjligheten att kunna sätta upp månadssparande – något som vi och många andra sparplattformar erbjuder för fondsparande, men inte lika vanligt för aktiesparande. Aktieinvest har utvecklat en lösning för fraktionshandel av aktier som gör det möjligt att sätta upp ett automatiserat månadssparande även för aktier Det kommer att bli ett värdefullt komplement till Levlers kommande aktiehandelserbjudande och ambition att utmana de stora nätmäklarna, säger Louise Hagsten, vd för Levler.

Även Aktieinvests nuvarande ägare, Pareto Securities, ser logiken i Söderberg & Partners intresse för Aktieinvest.

- Vi blev approcherade av Söderberg & Partners i somras och har sedan dess haft en ingående dialog med dem. Genom den har vi förstått att Aktieinvest är ett värdefullt komplement till flera av deras befintliga erbjudanden och passar väl in i deras satsning på privat sparande. Det är med mycket blandade känslor vi säljer detta fina bolag med sin långa historik av att erbjuda unika tjänster och en högkvalitativ service till aktie- och fondsparare, säger Mats Carlsson, vd för Pareto Securities Sverige.

För mer information, kontakta:
Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners 
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: 076- 149 50 05

Dan Johnson, vd, Aktieinvest
Dan.johnson@aktieinvest.se
Tel: +46 70 921 83 18

Louise Hagsten, vd, Levler
Louise.hagsten@levler.se
Tel: 076-149 50 17

Mats Carlsson, vd, Pareto Securities Sverige
Mats.carlsson@paretosec.com
Tel: +46 70 872 51 18

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Om Aktieinvest
Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 50 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. 

Om Levler
Levler är en sparplattform som erbjuder ett enklare och billigare sätt att spara. Plattformen har ett av Sveriges största fondutbud och en enkel och tydlig prismodell. Bolaget ägs av Söderberg & Partners. För mer information, besök levler.se

Om Pareto Securities
Pareto Securities är en oberoende fullservice-investmentbank med en marknadsledande position på den nordiska kapitalmarknaden och en stark internationell närvaro med global placeringsförmåga. Pareto Securities har sitt huvudkontor i Oslo, Norge, med mer än 480 anställda med lokala kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.