Hållbarhetspreferenser hos Pareto Securities

Registrera dina hållbarhetspreferenser

For information in English, please see below.
 

Enligt EU-lagstiftning så har Pareto Securities en skyldighet att inhämta information om våra kunders hållbarhetspreferenser när de mottar investeringsrådgivning. Hållbarhetspreferenser handlar om huruvida en kund önskar att sin investeringsrådgivning ska vara inriktad mot finansiella instrument som kan betecknas som "hållbara" enligt gällande lagstiftning. Det är frivilligt att registrera hållbarhetspreferenser och ändring av preferenser kan ske när som helst. Läs mer om de olika hållbarhetspreferenserna.


Hållbarhetspreferenser är endast relevant för de kunder som är godkända för tjänsten investeringsrådgivning. Ifall du inte har ansökt om tjänsten tidigare men önskar göra det så gör du det genom att fylla i en passande och lämplighetsbedömning.

Registrera hållbarhetspreferenser

Här kan privatpersoner och företag registrera och uppdatera sina hållbarhetspreferenser hos Pareto Securities genom BankID.

Registrera här

Ifall du saknar BankID så kan du signera manuellt här.

Har du frågor som relaterar till registrering av hållbarhetspreferenser är du välkommen att ta kontakt med din mäklare.

Information in English:

 

Register your sustainability preferences

Pareto Securities is required by EU legislation to map whether clients have “sustainability preferences” for their investment advice. Sustainability preferences relates to whether you want your investment advice directed towards financial instruments defined as “sustainable” in accordance with the definitions in the legislation. Registering sustainability preferences are optional, and you can change the preferences at any time. Read more about the different sustainability preferences.

Sustainability preferences are only applicable to clients who are approved for the service investment advice. If you are not yet approved for receiving investment advice and would like to be so, please complete our suitability test.

Register sustainability preferences

Individuals and legal entities can register and update their sustainability preferences at Pareto Securities, and sign with Swedish BankID.

Register here

Individuals and legal entities without Swedish BankID can sign manually here.

If you have any questions pertaining to the registration of your sustainability preferences, please contact your client representative at Pareto Securities.