Bærekraftspreferanser hos Pareto Securities

Registrer dine bærekraftspreferanser

For information in English, please see below.
 

Pareto Securities er i henhold til EU-lovgivning pålagt å kartlegge hvorvidt våre kunder som mottar investeringsrådgivning har «bærekraftspreferanser». Bærekraftspreferanser handler om hvorvidt du ønsker at dine investeringsråd skal være rettet mot finansielle instrumenter som etter lovgivningens definisjoner kan betegnes som bærekraftige. Det er frivillig å registrere dine bærekraftspreferanser, og du kan når som helst endre preferansene dine. Les mer om de ulike bærekraftspreferansene.

 

Bærekraftspreferanser er kun relevant for kunder som er godkjent for tjenesten investeringsrådgivning. Dersom du ikke er godkjent for investeringsrådgivning, men ønsker å bli det, kan du fylle ut vår egnethetstest.

Registrer bærekraftspreferanser

Her kan privatpersoner og foretak registrere og oppdatere deres bærekraftspreferanser hos Pareto Securities, og signere med BankID.

Register her

Hvis du ikke har BankID, kan du signere manuelt her.

Dersom du har spørsmål knyttet til registrering av bærekraftspreferanser, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos oss.

Information in English:

 

Register your sustainability preferences

Pareto Securities is required by EU legislation to map whether clients have “sustainability preferences” for their investment advice. Sustainability preferences relates to whether you want your investment advice directed towards financial instruments defined as sustainable in accordance with the definitions in the legislation. Registering your sustainability preferences are entirely optional, and you are free to change your preferences at all times. Read more about the different sustainability preferences.

Sustainability preferences are only applicable to clients who are approved for the service investment advice. If you are not yet approved for receiving investment advice and would like to be so, please complete our suitability test.

Register sustainability preferences

Individuals and legal entities can register and update their sustainability preferences at Pareto Securities, and sign with Norwegian BankID. 

Register here

Individuals and legal entities without Norwegian BankID can sign manually here.

If you have any questions pertaining to the registration of your sustainability preferences, please contact your client representative at Pareto Securities.