Om oss

One Publicus Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter. Bolaget äger indirekt sedan 14 december 2018 fastigheten Solna Lagern 4. Fastigheten omfattar cirka 5 100 kvadratmeter uthyrningsbar area och lokalerna är fullt uthyrda med tre hyresavtal med Solna Stad som hyresgäst. Hyresgästen bedriver skol- och förskoleverksamhet samt fem lägenheter för LSS-boende i lokalerna. Fastigheten är ursprungligen uppförd 1985 men har under 2018 genomgått en total ombyggnad och anpassning till hyresgästens behov.

Fastigheten är belägen centralt i Solna i direkt närhet till Solna Centrum och dess goda kommunikationer och serviceutbud. Fastigheten utgjorde tidigare en del av Råsunda fotbollsstadion innan detaljplaneändring 2012. På platsen för den tidigare fotbollsstadion växer nu ett nytt område fram med moderna bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

Bolaget och koncernstrukturen

Bolaget och koncernstrukturen

Bolagsstyrning

VD, Ulf Attebrant har det övergripande ansvaret för bolagetsverksamhet. För bolags- och fastighetsförvaltning har bolaget ett avtal med Pareto Business Management AB, ett dotterbolag till Pareto Securities. Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.

Styrelse och revisor

Styrelse: Anna Karnöskog (ordförande), Ulf Attebrant (ledamot) Johan Åskogh (ledamot)
Revisor: Deloitte AB, Sophia Brolin.

Tekst til bilde

Kontakt:

One Publicus Fastighets AB
Org. nr 559083-3934
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Sara Williamson, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: sara.williamson@paretosec.com

Senaste nyheter

Finansiell kalender

Rapporter

Behandling av personuppgifter: